Vad är qigong?

Qi betyder livsenergi! 

Gong betyder arbete. Qigong betyder livsenergi i arbete och är samtidigt meditation i rörelse.

Regelbunden träning av Zhineng Qigong kan ge bättre sömn, mer lugn och harmoni, motståndskraft mot stress och utbrändhet, mer energi och kraft, läkning av fysisk och emotionell smärta och förmåga att leva livet mer från hjärtat.

Qigong är en fysisk träning, en energimässig träning och en medvetandeträning. En transformerande träning om du tillåter det. Zhineng Qigong är en av många former av qigong, och den jag arbetar med.

Fysiska aspekter av qigong

Med träningen får vi en skönare kropp att bo i genom att vi återerövrar rörelsemönster som är naturliga för kroppen men som vi ofta tappat på grund av stress men också kulturella formningar. Vi arbetar med att integrera hela kroppen i alla rörelser – genom hela vårt komplexa bindvävssystem, att låta den inre posturala muskulaturen initiera rörelserna och att expandera hela kroppen under ökad belastning istället för att komprimera kroppen och ta i som vi har för vana att göra. Vi får på detta sätt igång pumprörelser i hela kroppen som ökar både syresättningen och cirkulationen av blod till alla kroppens strukturer som till exempel muskler och nerver och smörjande ledvätska till lederna. 

Lyftknutorna i axlar och ljumskar stimulerar också av de specifika rörelserna så att det lymfatiska flödet också ökar – ökat immunförsvar. Rörelserna vi gör arbetar på att öppna upp kroppen i djupare och djupare lager och släppa mer och mer av fysiska spänningar men också av blockerade emotioner och energier, vilket sker spontant när det finns mer energi tillgängligt efter en tids regelbunden träning. 

Genom träningen får vi ökad förmåga att snabbt ställa om från den sympatiska delen av nervsystemet/stresspåslagsdelen till den parasympatiska delen/lugn och ro delen, där kroppens egen självläkande förmåga prioriteras och stimuleras. 

Energimässiga aspekter av qigong

Vi lämnar inte den naturvetenskapliga världsbilden, vi vidgar den till att pragmatiskt undersöka vår energikropp och energisystem. Det är ett eget utforskande och absolut inte någon blind “tro” på någonting alls. Vi släpper stagnerad och tung energi och fyller på med livsenergi. Qi är det kinesiska ordet för livsenergi och Qigong betyder “en metod för att bygga upp och balansera energi genom daglig träning”. Qigong är en väldigt viktig del av TKM, traditionell kinesisk medicin som ju är energimedicin med läran om qi och dess flöde genom kroppen som bas. 

Enligt TKM uppstår sjukdom när det finns för lite qi, blockerad qi eller obalanserad qi i kroppen och det beskrivs ofta som att “den vise läkaren botar sjukdomen innan den har brutit ut”. Qigongträningen fyller på qi, frisätter blockerad qi och balanserar qi. 

Dr. Ming Pang är en kinesisk stormästare som är utbildad både i västerländsk medicin och traditionell kinesisk medicin. Det finns flera tusen olika qigongformer. Dr. Ming Pang skapade på 1980-talet en ny, modern och mycket effektiv qigong som han kallar Zhineng Qigong. Med sin säkra, effektiva och moderna qigongmetod har Dr Ming Pang skrivit historia. Det är mer än tio miljoner människor i världen som tränar Zhineng Qigong och metoden är en av de snabbast växande qigongmetoderna i världen. 

På Dr Ming Pangs sjukhus har man framgångsrikt kunnat behandla över 200 000 människor. Resultatet av behandlingarna kan närmast beskrivas som mirakulösa. Det är mer än fyrahundrafemtio allvarliga och livshotande sjukdomstillstånd, bland annat olika cancerformer, reumatism, diabetes, depression ryggproblem och hjärtsjukdomar som kunnat botas med qigong som enda behandlingsform. Dessutom har Zhineng Qigong varit en framgångsrik behandlingsmetod för att bryta olika missbruksberoenden. De kinesiska myndigheterna utnämnde år 1997 Zhineng Qigong till den bästa och mest hälsobefrämjande qigongmetoden i hela Kina för att det är en säker, välbeprövad och förutsägbart mycket effektiv metod för att förbättra hälsan. Under fliken “Forskning” kan du hitta länkar till forskning som gjorts kring qigong och dess effekter. 

Medvetandemässiga aspekter av qigong

Ytterst är qigong en medvetandeträning. Ett pragmatiskt undersökande av medvetandet och den upplevda verkligeheten, en slags meditation i rörelse. Qigongen är en träning för att komma i djupare kontakt med det lugn, harmoni, överblick, livsglädje och kraft som finns inom oss hela tiden och att från denna inre värld kunna möta omvärlden utan att förlora kontakten med oss själva. 

Resultat av regelbunden qigongträning

Sammanfattningsvis kan qigong hjälpa dig att

– släppa stress, oro och spänningar/ effektiva verktyg för stresshantering. 

– stärka immunförsvaret och optimera kroppens självläkande förmåga.

– få bättre sömn.

– mer glädje.

– mer energi.

– få bättre grundning när det blåser/ ökad kompetens att tåla högre nivåer av intensitet i den yttre och inre världen med bättre överblick.

– få en skönare friare kropp att bo i.

– frisätta tung stagnerad energi och fylla på med qi/livsenergi.

– läka på djupet fysiskt och emotionellt.

– sist men inte minst att leva livet mer från hjärtat, mer från längtan än från rädsla, osäkerhet och tvivel som vi lär oss att inte domineras av bättre och bättre på hjärtats väg framåt. Med andra ord: ATT LEVA OCH INTE BARA ÖVERLEVA!

Varför träna med just mig som lärare?

Du är välkommen att träna med mig om du känner att min stil passar dig. Det är nämligen “Evas” qigong du får när du tränar med mig! Det betyder att jag alltid genomför varje pass på ett sätt som känns äventyrligt och intressant för mig själv och att jag aldrig går på rutin. Det gör att inte blir tråkigt utan tvärt om fullt av liv! Jag anpassar träningen dynamiskt och flexibelt till de individuella behoven och gruppen som helhet vilket också gör att passen aldrig blir likadana. 

Jag vidareutbildar mig ständigt inom qigong, vilket tillsammans med min obotliga nyfikenhet på människans alla aspekter i stort, gör att jag alltid har nytt och spännande material och egna personliga erfarenheter med mig till min egen undervisning. Jag är utbildad qigonglärare och qigongterapeut på Qigongakademien, där jag i år går mitt femte årsprogram. 

Jag har bred och djup kunskap och erfarenhet om kroppens anatomi, fysiologi och funktion efter mina tio år som verksam legitimerad naprapat då jag arbetat med de flesta muskel, led- och nervbesvär som finns. Jag har arbetat på Totalkropp och drivit egen klinik på Kungsgatan och i Gamla stan samt arbetat med naprapati och massage ute på plats på större företag i Stockholm.

Jag har arbetat med föreläsningar och handledning inom ergonomi och hälsa för företag, som handledare på naprapathögskolans elevklinik och jag har också föreläst på naprapathögskolan om diagnostisering av huvudvärk. 

Qigongens läkning och utveckling är numera basen i mitt eget liv och yrkesliv! Jag gör alltid mitt yttersta för att du ska uppleva att träningen ger dig vad du behöver.

Kontakta mig gärna med frågor och funderingar.

Varmt välkommen!

Jag hoppas att vi ses!

/Eva

eva@qigongcenterstockholm.se

0708 64 46 77

Redo att börja träna qigong?

Här ser du hela utbudet av qigong för nybörjare!