fbpx Press "Enter" to skip to content

Om mig & qigong

Om mig

Jag hjälper dig som känner stress eller smärta att finna ditt LUGN och din egen självläkande förmåga!

Min bakgrund

Utöver min energimedicinska kompetens som qigonglärare och qihealer har jag en naturvetenskaplig medicinsk bakgrund med 10 års erfarenhet som leg.naprapat, SPECIALISERAD PÅ SMÄRTA I HUVUD, NACKE, AXLAR OCH KÄKE, FRÄMST HOS KVINNOR.

Jag har arbetat med föreläsningar och handledning inom ergonomi och hälsa för företag, som handledare på naprapathögskolans elevklinik och jag har också föreläst på naprapathögskolan om diagnostisering av huvudvärk.

 

Om qigong

Vad är qigong

Qi betyder livsenergi!

Gong betyder arbete. Qigong betyder livsenergi i arbete och är samtidigt meditation i rörelse.

Qigong är en fysisk träning, en energimässig träning och en medvetandeträning. En transformerande träning om du tillåter det. Zhineng Qigong är en av många former av qigong, och den jag arbetar med.

Fysiska aspekter av qigong

🙆🏽‍♀️ Med träningen får vi en skönare kropp att bo i genom att vi återerövrar rörelsemönster som är naturliga för kroppen men som vi ofta tappat på grund av stress men också kulturella formningar. 

🙆🏽‍♀️ Vi arbetar med att integrera hela kroppen i alla rörelser – genom hela vårt komplexa bindvävssystem, att låta den inre posturala muskulaturen initiera rörelserna och att expandera hela kroppen under ökad belastning istället för att komprimera kroppen och ta i som vi har för vana att göra. Vi får på detta sätt igång pumprörelser i hela kroppen som ökar både syresättningen och cirkulationen av blod till alla kroppens strukturer som till exempel muskler och nerver och smörjande ledvätska till lederna. 

🙆🏽‍♀️ Lyftknutorna i axlar och ljumskar stimulerar också av de specifika rörelserna så att det lymfatiska flödet också ökar – ökat immunförsvar. Rörelserna vi gör arbetar på att öppna upp kroppen i djupare och djupare lager och släppa mer och mer av fysiska spänningar men också av blockerade emotioner och energier, vilket sker spontant när det finns mer energi tillgängligt efter en tids regelbunden träning. 

🙆🏽‍♀️ Genom träningen får vi ökad förmåga att snabbt ställa om från den sympatiska delen av nervsystemet/stresspåslagsdelen till den parasympatiska delen/lugn och ro delen, där kroppens egen självläkande förmåga prioriteras och stimuleras. 

Energimässiga aspekter av qigong

🙆🏽‍♀️ Vi lämnar inte den naturvetenskapliga världsbilden, vi vidgar den till att pragmatiskt undersöka vår energikropp och energisystem. Det är ett eget utforskande och absolut inte någon blind “tro” på någonting alls. Vi släpper stagnerad och tung energi och fyller på med livsenergi. 

🙆🏽‍♀️ Qi är det kinesiska ordet för livsenergi och Qigong betyder “en metod för att bygga upp och balansera energi genom daglig träning”. Qigong är en väldigt viktig del av TKM, traditionell kinesisk medicin som ju är energimedicin med läran om qi och dess flöde genom kroppen som bas. 

🙆🏽‍♀️ Enligt TKM uppstår sjukdom när det finns för lite qi, blockerad qi eller obalanserad qi i kroppen och det beskrivs ofta som att “den vise läkaren botar sjukdomen innan den har brutit ut”. Qigongträningen fyller på qi, frisätter blockerad qi och balanserar qi. 

🙆🏽‍♀️ Dr. Ming Pang är en kinesisk stormästare som är utbildad både i västerländsk medicin och traditionell kinesisk medicin. Det finns flera tusen olika qigongformer. Dr. Ming Pang skapade på 1980-talet en ny, modern och mycket effektiv qigong som han kallar Zhineng Qigong. Med sin säkra, effektiva och moderna qigongmetod har Dr Ming Pang skrivit historia. 

🙆🏽‍♀️ Det är mer än tio miljoner människor i världen som tränar Zhineng Qigong och metoden är en av de snabbast växande qigongmetoderna i världen. 

🙆🏽‍♀️ På Dr Ming Pangs sjukhus har man framgångsrikt kunnat behandla över 200 000 människor. Resultatet av behandlingarna kan närmast beskrivas som mirakulösa. Det är mer än fyrahundrafemtio allvarliga och livshotande sjukdomstillstånd, bland annat olika cancerformer, reumatism, diabetes, depression ryggproblem och hjärtsjukdomar som kunnat botas med qigong som enda behandlingsform. 

🙆🏽‍♀️ Dessutom har Zhineng Qigong varit en framgångsrik behandlingsmetod för att bryta olika missbruksberoenden. De kinesiska myndigheterna utnämnde år 1997 Zhineng Qigong till den bästa och mest hälsobefrämjande qigongmetoden i hela Kina för att det är en säker, välbeprövad och förutsägbart mycket effektiv metod för att förbättra hälsan. 

Medvetandemässiga aspekter av qigong

🙆🏽‍♀️ Ytterst är qigong en medvetandeträning. Ett pragmatiskt undersökande av medvetandet och den upplevda verkligheten, en slags meditation i rörelse. 

🙆🏽‍♀️ Qigong är en träning för att komma i djupare kontakt med det lugn, harmoni, överblick, livsglädje och kraft som finns inom oss hela tiden och att från denna inre värld kunna möta omvärlden utan att förlora kontakten med oss själva. 

Varmt välkommen!

Jag hoppas att vi ses!

/Eva

eva@qigongcenterstockholm.se

0708 64 46 77

Redo att börja träna qigong?

Här ser du hela utbudet av qigong för nybörjare!

Qigongcenter Stockholm c/o Malavé Do Luntmakargatan 94, 113 51 Stockholm Org nr: 556867-9731 eva@qigongcenterstockholm.se 0708 64 46 77

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.