HSP

“Vi är själva bevisen på att qigong är en livlina.”

Temahelgen med fokus på energimässiga skydd blev en succé! ”Vi deltagare bar på våra olika hyperkänsligheter, att inte kunna sortera bort stressande sinnesintryck, inte kunna hantera våra utbrändheter eller vår oförmåga att hålla energitjuvarna på avstånd. Ibland hade det satt avtryck i själen, annars i kroppen. Men det syntes inte utåt. Eva Elfström, som med …

Högkänslig personlighet

Skydda din energi som högkänslig!

Smittas du lätt av andras sinnestillstånd? Lägger du märke till detaljer som andra missar? Känner du direkt av stämningar i ett rum? Blir du lätt överväldigad av intryck som till exempel ljud, ljud, egna och andras emotionella tillstånd?  Är du ibland osäker på vad som är ditt och andras energimässigt..? Enligt amerikansk forskning har 15-20% …